Neurofeedback

Neurofeedback gaat uit van de principes van operante conditionering, een methode waarbij gedrag gestimuleerd en geremd wordt door beloning en straf.


Met neurofeedback wordt getracht hersenactiviteit te beïnvloeden. Specifieke hersengolven worden getraind om prestaties te verbeteren of klachten te verminderen.
.

Klachtspecifieke behandeling is gebaseerd op het gegeven dat bepaalde klachten of verstoringen gepaard gaan met afwijkende hersengolven. Afwijkende golven vormen de basis voor neurofeedbacktraining. Tijdens een trainingssessie worden afwijkende golven rechtstreeks zichtbaar gemaakt op een beeldscherm met behulp van een animatie. Verbetering van hersenactiviteit gaat gepaard met een goed verloop van de animatie en verslechtering in hersenactiviteit is te zien als een minder goed verlopende animatie. Je leert je eigen hersengolven positief te beïnvloeden. 

Voordelen neurofeedback:
* pijnloos en niet belastend
* geen bijwerkingen
* blijvende effecten, ook na afbouwen van de training
* versterkt andere therpapievormen

Nadelen neurofeedback:
* relatief lange behandelduur
* effect niet acuut merkbaar


linkedin facebook twitter