Neuronique & neurofeedback

Hoewel neurofeedback sterk in ontwikkeling is, is het zeker niet nieuw. De eerste sporen die later leidden tot de huidige toepassing van neurofeedback dateren uit de de zestiger jaren van de vorige eeuw.


In Nederland wordt neurofeedback als behandelmethode voor uiteenlopende klachten nog steeds op geringe schaal, maar wel in toenemende mate toegepast.

Mijn ambitie reikt echter verder dan dat. Ook als je niet ziek bent, kun je beter worden. Een bijzondere interesse van mij gaat uit naar prestatiebevordering in de sport, maar ook in de hogere managementlagen van het zakelijk segment, met behulp van neurofeedback. Daarnaast ben ik geïntrigeerd geraakt door het feit dat een hersenmeting als voorspeller van uitkomst kan dienen bij de keuze om een bepaald soort medicatie wel of niet in te zetten, bijvoorbeeld selectieve serotonine heropnameremmers (SSRI's) bij depressie.

AANGENAAM KENNIS TE MAKEN

Mijn naam is Monique Greijn. Van huis uit ben ik geestelijke gezondheidkundige, mental health scientist om in internationale termen te spreken. Tijdens mijn opleiding was ik al van mening dat bij het ontstaan en de instandhouding van beperkingen of klachten dieperliggende zaken een rol spelen dan hetgeen zich louter aan de oppervlakte, op bewust niveau, manifesteert.

In een heroriëntatiefase op mijn arbeidzaam bestaan, las en hoorde ik over neurofeedback en de diverse toepassingsmogelijkheden hiervan. Ik raakte direct geïnspireerd. Dit was waar ik naar zocht. Een methode om zaken bij de wortel aan te pakken met resultaat dat beklijft.


linkedin facebook twitter