Neurofeedback bij kinderen

Neurofeedback is zeer geschikt voor de behandeling van diverse klachten bij kinderen. Veel onderzoeken hebben de werking van neurofeedback bij kinderen met ADHD of autisme dan ook reeds aangetoond.


Veel voorkomende klachten die met neurofeedback worden behandeld, hebben betrekking op aandacht- en concentratiestoornissen. 

Tijdens de intake wordt dan ook veel aandacht besteed aan het in kaart brengen van de problematiek, onder andere met behulp van gevalideerde vragenlijsten. Klachten en problemen die samenhangen met een specifiek ziektebeeld, zoals AD(H)D, autisme en Gilles-de-la-Tourette, worden met specifieke vragenlijsten vastgelegd. Indien het klachtenpatroon samenhangt met afwijkingen in hersenactiviteit, is behandeling met neurofeedback zinvol.

Neurofeedback bij ADHD

ADHD is één van de meest onderzochte ziektebeelden voor neurofeedback. Uit diverse studies is inmiddels gebleken dat:

  1. ADHD samengaat met veranderde activiteit van hersengolven.
  2. Neurofeedback effectief is om deze veranderde activiteit te normaliseren.
  3. De klachten die gepaard gaan met ADHD door neurofeedback verminderen of verdwijnen.
  4. Het uiteindelijke effect van neurofeedback bij ADHD vergelijkbaar of iets beter is dan medicamenteuze behandeling.
  5. De effecten van neurofeedback, in tegenstelling tot medicatie, blijvend zijn omdat neurofeedback gebaseerd is op een leermethode.

linkedin facebook twitter